Arrangør for Elvis-festivalen
Søndag 25. august fra kl. 17.00.
Kjelleren på Chateau Neuf
Blindern Kongelige Selskap er hovedarrangør for denne Elvis-festivalen. Festivalen arrangeres i samarbeid med Studio02
Arrangementskomiteen
- Bent Johan Mosfjell, Festivalsjef, Tlf: 93661488, e-mail: bent-jm@online.no
(vil ikke være tilgjengelig fra 16. august til 18. august)
- Svalaug Kristine Skrutvoll, PR-sjef, Tlf: 48130458, e-mail: keytwat@hotmail.com
- Tove Frønes
- Hilde Melby
- Knut Unneberg
- Silje Røysland
- Bjørn-Erik Setså
- Kristian Norheim
- Lene C. Høydahl